Geen indexsprong voor huurprijzen

Terwijl de lonen en de uitkeringen tijdelijk niet mogen meestijgen met de inflatie, doen de huurprijzen dat wel. De regering-Michel is niet van plan de indexsprong ook in te voeren voor de huurprijzen. Huurders zien daardoor op termijn een groter deel van hun inkomen naar de huur gaan, zo schrijft De Tijd.

"Het doorvoeren van een indexsprong voor de huurprijzen ligt niet op tafel", luidt het in regeringskringen. "We willen de maatregel zo eenvoudig mogelijk houden en het is niet de bedoeling er van alles bij te sleuren." De huurprijzen worden één keer per jaar, op de verjaardag van het contract, aangepast aan de levensduurte en dat blijft dus zo.

Geen enkele coalitiepartner wil officieel reageren, maar navraag leert dat CD&V onder druk staat van de vakbonden om ook de huurprijzen alsnog aan een indexsprong te onderwerpen. Open Vld en de N-VA hebben daar echter weinig zin in, al blijft de deur op een kier staan.

De bedoeling is de indexsprong tegen eind volgende week goed te keuren.