Peumans wil harder werk in parlement

De voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans wil dat parlementsleden harder werken. Dat blijkt uit zijn beleidsplan ‘Plenum 2.0 2014-2019’, dat Belga kon inkijken. De zomervakantie zou korter worden, de oppositie wordt gewaarborgd, het vragenuurtje moet “korter en snediger”, begrotingsstukken moeten leesbaarder en parlementsleden moeten minder met hun smartphone en meer met de vergadering bezig zijn.

Het nieuwe beleidsplan van Peumans bouwt verder op het actieplan uit de vorige legislatuur. Het plan moet de werking van het parlement helpen verbeteren. Er is nog geen akkoord over het plan. De zes fracties discussiëren nog over de inhoud.

Eén van de opvallendste voorstellen is om het zomerreces in te korten. Nu sluit het Vlaams Parlement doorgaans de deuren in de week rond de Vlaamse feestdag (11 juli). Omdat de Vlaamse regering meestal nog een week langer doorgaat en vaak nog grote dossiers moet goedkeuren op de laatste ministerraad, mist het parlement vaak de kans over die dossiers te discussiëren. Daarom wordt overwogen het parlement in de zomer te laten vergaderen "op het ritme van de vergaderingen van de Vlaamse regering". Daarnaast is het ook de bedoeling om het nieuwe zittingsjaar op 1 september te laten starten, dat is zo'n twee weken vroeger dan nu.

Het is ook de bedoeling een nieuw 'gentlemen's agreement' of herenakkoord uit te werken om de rechten van de oppositie te garanderen. Zo'n herenakkoord werd in de vorige legislatuur ingevoerd en bepaalde dat er automatisch een actualiteitsdebat werd georganiseerd als de verenigde oppositie er om vroeg. "Meer nog dan tijdens de vorige zittingsperiode moeten de rechten van een kleine oppositie beschermd worden", staat te lezen.

Het vragenuurtje in de plenaire vergadering moet voorts "korter en snediger". De parlementsleden krijgen de raad "laptops, smartphones en andere multimediatoepassingen enkel met het oog op de vergadering te gebruiken". Wat de commissies betreft, wordt gekeken hoe men minder "achter de dagelijkse feiten aanholt" en meer aan "actieve agendasetting" kan doen.

Het beleidsplan wil ook iets doen aan de begrotingsstukken die worden ingediend door de regering. "De leesbaarheid van die stukken laat te wensen over", luidt het. De begrotingsdocumenten moeten dus leesbaarder worden opgesteld.