Winkelcentrum Uplace komt toch

De Vlaamse regering heeft na lang onderhandelen een akkoord bereikt over het ruimtelijk uitvoeringsplan van Uplace, het winkelcentrum in Machelen dat naast de Brusselse ring moet komen. In het gebied rond het complex komt er een derde minder winkelruimte dan eerst was voorzien.

De regering zat sinds 16u vanmiddag samen over het plan. Het vorige ruimtelijk uitvoeringsplan werd door de Raad van State vorig jaar vernietigd omdat er heel wat twijfels waren over de vlotte bereikbaarheid van het winkelcentrum. Eén van de opties om daaraan te voldoen was het project verkleinen. Dat doet de regering nu door in de hele regio Vilvoorde-Machelen een derde minder oppervlakte te voorzien voor winkels en kantoren.

Dat laatste betekent echter niet dat Uplace aan oppervlakte zal verliezen. Het kreeg namelijk al een vergunning waarin werd gesproken van 55.000 vierkante meter. De voorziene ruimte voor winkels in het complex blijft dus onveranderd. Daarnaast vraagt de regering garanties voor de mobiliteit, zoals een hoog frequente busverbinding.

Het ruimtelijk plan is nu voorlopig vastgesteld. Nu volgt er een openbaar onderzoek met een looptijd van zes maanden. Eventuele bezwaren worden in het najaar opnieuw voorgelegd aan de Vlaamse regering, die dan een definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan kan vaststellen. Nadien kan Uplace een bouwvergunning aanvragen.