Kilometerheffing trucks vanaf 2016

Vanaf volgend jaar komt er een kilometerheffing voor vrachtwagens. De Vlaamse regering heeft daarvoor het licht op groen gezet. Over de tarieven is nog niets beslist, daarover wil minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) eerst overleggen met de transportsector.

De heffing zal gelden voor alle binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens die meer dan 3,5 ton goederen vervoeren. Ze zullen moeten betalen voor het gebruik van de grote hoofdassen en voor parallelle wegen die anders gebruikt zouden kunnen worden als sluipweg.

Met een speciaal meettoestel in de vrachtwagens zal de kilometerheffing worden geïnd. Op de tolwegen worden controlepoorten geplaatst om vrachtwagens zonder toestel te identificeren en er komen ook mobiele controles op fraudeurs aan te pakken.

Met deze kilometerheffing wil de Vlaamse regering de files aanpakken. Experts denken echter dat het daartoe weinig zal bijdragen. Daarvoor is volgens hen naast een kilometerheffing voor vrachtwagens ook het rekeningrijden voor personenwagens nodig.