Tijl T. veroordeeld tot 30 jaar cel

Tijl Teckmans is door het Hof van Assisen te Antwerpen veroordeeld tot 30 jaar cel voor doodslag op Britta Cloetens. Gisteren werd Teckmans al schuldig bevonden aan doodslag. De verdediging pleitte nochtans voor een mildere straf, maar het hof kiest voor de maximale strafmaat.

In het arrest werd gesteld dat de feiten getuigden van een verstrekkend gebrek aan normbesef. Uit het psychiatrisch onderzoek blijkt dat Teckmans over een narcistische persoonlijkheid beschikt met uitgesproken psychopate trekken, een gebrek aan empathisch vermogen en geen graten ziet in het overtreden van de regels.

Hoog recidivegevaar

Die persoonlijkheidsproblematiek wordt volgens het hof nog verzwaard door een ernstige seksuele stoornis, die een belangrijke impact heeft op zijn dagelijkse leven. Dit alles brengt een zeer hoog recidivegevaar met zich mee. Teckmans was in 2009 al veroordeeld tot achttien maanden cel met uitstel voor zedenfeiten, maar had daar duidelijk geen lessen uit getrokken.

Geen verzachtende omstandigheden dus. "Teckmans kende weliswaar een problematische opvoedingssituatie, die de vorming van zijn persoonlijkheid beïnvloedde, maar als dat wordt afgewogen tegen de ernst van de feiten, de negatieve elementen van zijn persoonlijkheid en het grote recidivegevaar, dan weegt dat onvoldoende door om af te wijken van de maximumstraf", klonk het in het arrest. 

Opgeluchte "yes!"

Toen de assisenvoorzitter de strafmaat voorlas, klonk er een opgeluchte 'yes! ' aan de kant van de burgerlijke partijen. Van die 30 jaar cel, zal Teckmans minstens de helft moeten uitzitten. Hij werd daarnaast ook veroordeeld tot de gerechtskosten, die 78.952 euro bedragen.