N-VA wil kleine spaarder ontzien

Eerder vandaag werd een voorstel bekend van enkele professoren en financiële experts om belastingen te heffen op populaire verzekeringen zoals spaar-en beleggingsverzekeringen. Dat zou een manier zijn om een belasting te heffen op vermogen. N-VA is het daar echter niet mee eens. “Hiermee wordt in de eerste plaats de kleine spaarder getroffen”, zegt N-VA Kamerlid Peter Dedecker.

"Naast de eigen woning en het pensioensparen zijn spaarverzekeringen voor de hardwerkende Vlaming een manier om zijn of haar oude dag veilig te stellen. Het is een aanvulling op de wel erg matige overheidspensioenen. Daar blijf je als overheid af", zegt Dedecker.

Tax shift

Het is al langer geweten dat er in ons land een tax shift zal plaatsvinden om de lasten op arbeid te verlagen. Waarop de nieuwe belasting zal uitgevoerd worden is nog onderwerp van discussie. Er zijn voorstellen om een vermogenswinstbelasting in te voeren, maar dat is ook niet naar ieders zin. Daarom kwam het voorstel van de fiscale experts als een alternatief op de vermogenswinstbelasting.

Voor de N-VA "kan dit soort maatregelen nooit een plaats krijgen binnen de tax shift". N-VA is voorstander "van een tax shift die de torenhoge lasten op arbeid omlaag haalt en de totale belastingdruk niet verhoogt".

Middenklasse en kleine spaarder ontzien

"Vorig weekend nog heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt duidelijk de krijtlijnen van de tax shift geschetst. Het gaat om een verschuiving van lasten op arbeid naar lasten op verbruik (btw en accijnzen), vervuiling en vermogenswinst. Zoals ook door de OESO, het IMF en de Europese Commissie in die volgorde wordt aanbevolen", luidt het bij de Vlaams-nationalisten.

"Er kan voor de N-VA over een vermogenswinstbelasting worden gesproken," zegt Dedecker, "onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat daarbij de middenklasse en de kleine spaarder worden ontzien".