"Uplace vergroot kans op kanker"

Het winkelcomplex Uplace is slecht voor de gezondheid van de omwonenden. Dat blijkt uit een intern expertenadvies dat De Morgen kon inkijken. Minstens 42.218 omwonenden uit Vilvoorde en Machelen dreigen een pak meer fijn stof in te ademen door de toestroom van extra voertuigen. Dat brengt heel wat gezondheidsrisico's met zich mee, met name de kans op kanker en op hartfalen.

"Het hele gebied heeft al te kampen met extra mortaliteit te wijten aan fijn stof. Het toelaten van extra verkeer zal dan ook leiden tot extra kansen op sterfte", schreef adviseur Mark Carpels in september. "Dan wordt er nog geen rekening gehouden met ziektes die niet direct leiden tot de dood, zoals astma."

Volgens de ramingen zou de hoeveelheid fijn stof in de lucht rond Uplace met 0,1 milligram per kubieke meter toenemen. Volgens Carpels kan dat het aantal longkankers met 0,08 procent doen toenemen. Bij hartfalen is dat 0,06 procent.

Uplace woedend

Het team van Uplace is woedend en dreigt met gerechtelijke stappen tegen onder meer de krant De Morgen. Dat wordt gemeld in een persbericht. 

"De stelling dat een project als Uplace de kans op kanker vergroot, is gewoonweg lasterlijk", klinkt het in een persbericht van Uplace, dat zich verbolgen toont. "Daarom zal Uplace gerechtelijke stappen nemen tegenover de krant De Morgen en eenieder die aan de basis ligt van het bewuste artikel."

Uplace verwijt De Morgen verder een gebrek aan nuancering en zelfs objectiviteit en neutraliteit. De projectonwikkelaar verwijst onder meer naar het gunstige advies van de vergunningscommissie. Die spreekt, volgens Uplace, de berichtgeving van de krant inhoudelijk volledig tegen.