Belgen sms'en te veel achter stuur

Een kwart van de Belgische autobestuurders durft wel eens achter het stuur kruipen wanneer hij meer dan de toegelaten hoeveelheid alcohol in het bloed heeft. Ook durven we sms'en of mailen tijdens het rijden. En dat doen we opvallend meer dan inwoners van andere Europese landen. Dat blijkt uit de Europese barometer van verantwoord rijgedrag.

Uit het onderzoek dat Franse stichting Vinci Autoroutes uitvoerde in tien Europese landen blijkt dat enkel Griekenland (29 procent) nog meer bestuurders telt die met een glaasje te veel op durven rijden. Voor het onderzoek werden in tien Europese landen telkens een duizendtal mensen online ondervraagd. Naast België en Griekenland werden ook Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Spanje, Zweden, Polen en Nederland in het onderzoek opgenomen.

Belgische hoffelijkheid

Als de Belgische resultaten vergeleken worden met die van de andere Europese landen, dan scoort ons land doorgaans rond het gemiddelde. Wel valt op dat 48 procent van de Belgen zichzelf als hoffelijk betitelt, tegenover een Europees gemiddelde van amper 26 procent. Nochtans blijkt het rijgedrag van de Belgische autobestuurders volgens het onderzoek enkele opmerkelijke negatieve uitschieters te vertonen. Zo zegt 37 procent van de Belgen wel eens e-mails of sms'jes te lezen of te versturen tijdens het rijden. België scoort daarmee slechter dan de andere landen die in het onderzoek werden opgenomen. Ook vergeten we vaker om gas terug te nemen wanneer we in de buurt van wegwerkzaamheden komen.

Pauze

Op één vlak geven de Belgische bestuurders wel het goede voorbeeld. Maar liefst 83 procent van de Belgen zegt tijdens een lange rit wel eens een pauze in te lassen om een dutje te kunnen doen. Gemiddeld neemt slechts 57 procent van de Europese bestuurders wel eens de tijd voor een verkwikkende siësta.