45 gevallen van comazuipen per week

Elke week belanden er 45 jongeren tussen de 12 en 17 jaar in het ziekenhuis nadat ze te veel gedronken hebben. Dat blijkt uit cijfers van het Intermutualistisch Agentschap (IMA). Maar liefst 2376 jongeren tussen de 12 en 17 jaar oud belandden in 2013 in het ziekenhuis met een vermoeden van alcoholintoxicatie.

Bij jongeren gaat het vaak om binge drinking, of veel alcohol drinken in een korte tijdspijne. De Vereniging voor Alcohol en andere drugproblemen (VAD) definieert het als volgt: minstens vier standaardglazen alcohol drinken in een tijdspanne van twee uur voor een vrouw, of minstens zes glazen voor een man.

Piekdrinken of Binge drinking

Het Intermutualistisch Agentschap ging na hoeveel jongeren tussen de 12 en 17 jaar per kalenderjaar op de spoeddienst belandden, of een nacht in het ziekenhuis verbleven en die na een alcoholtest blijk gaven van alcoholintoxicatie. De cijfers zijn onthutsend: In 2013 waren er dat 2 376, of meer dan 45 per week. Ter vergelijking, in 2008 ging het om 2 209 jongeren. Het aantal is dus gestegen. Een kleine 10 procent belandt jaarlijks zelfs meer dan één maal voor die reden in het ziekenhuis.

De helft van de gevallen deed zich voor tijdens het weekend of op een feestdag. Alcoholintoxicatie zou ook vaker voorkomen bij jongens dan bij meisjes. Volgens dokter Michiel Callens van het Intermutualistisch Agentschap is alcoholintoxicatie bij jongeren geen onschuldig probleem. Op korte termijn kunnen er naast een serieuze kater ook andere effecten optreden, zoals agressief risicogedrag. Op lange termijn zijn de gevolgen ernstiger, want door de alcoholintoxicatie kan er schade toegebracht worden aan de hersenen met een blijvend verlies van intelligentie als gevolg.