€300 per maand voor persoon met handicap

In de toekomst kunnen personen met een handicap, die nood hebben aan ondersteuning, een beroep doen op een basisondersteuningsbudget (BOB) van 300 euro per maand. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Vanaf september 2016 zal het BOB worden ingevoerd.

Personen waarvan de handicap erkend is, hebben vanaf september 2016 recht op een basisondersteuningsbudget. Minister Vandeurzen heeft beslist om het systeem stapsgewijs in te voeren. Dat wil zeggen dat er in september 2016 gestart wordt met een eerste groep van 7.500 volwassenen. Die stonden al op de wachtlijst maar kregen geen ondersteuning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Voor die groep wordt 9 miljoen euro vrijgemaakt. Een tweede groep bestaat uit 4.000 minderjarigen waarvoor in 2017 zo’n 14,4 miljoen euro wordt vrijgemaakt.

Volgens Vandeurzen zullen er op die manier tussen 2016 en 2018 ongeveer 22.000 mensen geholpen kunnen worden. De vorige Vlaamse regering besliste een getrapt systeem in te voeren voor de ondersteuning van personen met een handicap. In trap 1 zouden personen met een handicap recht hebben op een ondersteuningsbudget. Wie meer nood heeft aan ondersteuning kan een cashbedrag of een voucher krijgen waarmee hij of zij kan aankloppen bij een voorziening. Dat is dan trap 2. De grote vraag hierbij was hoe groot het BOB zou zijn en wie hiervoor in aanmerking kwam. Die knoop is dus nu doorgehakt.