Open brief voor beter antipestbeleid

Achttien professoren pleiten vrijdag in een open brief in De Morgen voor een Vlaams kenniscentrum tegen (cyber-)pesten. Op dit moment ontbreekt het volgens hen veel scholen aan knowhow en treden die pas op als het echt fout loopt. "Soms worden kinderen aan hun lot overgelaten."

Een neutraal en vanuit de Vlaamse overheid gefinancierd kenniscentrum zou leraren moeten coachen, onderzoek uitvoeren en draaiboeken voor scholen ontwikkelen. Daarvoor pleiten achttien academici, die elk vanuit hun vakgebied werk willen maken van een efficiënt antipestbeleid, in een open brief in De Morgen.

De oproep van pestexperten Gie Deboutte en Heidi Vandebosch (UAntwerpen) krijgt steun van onder meer jeugdcriminoloog Stefaan Pleysier (KU Leuven), gezondheidseconoom Lieven Annemans (UGent) en pedagoog Peter Van Petegem (UAntwerpen). Zij lanceren hun pleidooi op de startdag van de Week tegen Pesten, waarin scholen en jeugdbewegingen door middel van activiteiten pestgedrag een halt willen toeroepen.