België kan Palestina erkennen als staat

De plenaire Kamer heeft vanavond de resolutie goedgekeurd die de erkenning van een Palestijnse Staat moet mogelijk maken "op het ogenblik dat het meest geschikt wordt geacht". Dat gebeurde meerderheid tegen oppositie (PS, sp.a, cdH, Ecolo-Groen, PVDA, FDF en PP), bij twee onthoudingen van Vlaams Belang. Aan de stemming ging een meer dan drie uur durend debat vooraf, dat bij momenten pittig verliep.

Voor alle duidelijkheid: de erkenning van de Palestijnse staat is nog niet voor morgen. Een resolutie is een oproep van het parlement aan de regering om een bepaalde beleidsdaad te stellen. De tekst van meerderheidspartijen N-VA, MR, CD&V en Open Vld maakt het tijdstip van de erkenning afhankelijk van de evolutie van vredesonderhandelingen tussen Israël en Palestina. 

Tekst te soft voor oppositie

Voor de oppositie gaat de tekst niet ver genoeg. De meeste fracties daar dringen immers aan op een onmiddellijke erkenning. Bovendien, aldus Dirk Van der Maelen (sp.a), bevat deze resolutie onvervulbare voorwaarden of voorwaarden die pas vervulbaar zijn als Israël ermee akkoord gaat. Zo zei hij dat er Europese landen met een "zware historische schuld" ten aanzien van de joden zijn, die nooit gaan wegen op de erkenning van Palestina zolang Israël geen groen licht geeft. Ook voerde hij aan dat zolang Israël gebieden bezet houdt, er geen erkenning kan komen. "Deze resolutie is de slapste en meest pro-Europese binnen de Europese Unie", luidde het.

De tekst ademt voor de sp.a'er ook het meerderheidsstandpunt op binnenlands vlak uit. "De zwakken worden gepakt en de sterken ontzien, heel soft naar Israël en hard naar de zwakste partij in het conflict". Wouter De Vriendt (Groen) noemde de resolutie de "N-VA-keuze om de erkenning ondergeschikt te maken aan enkele voorwaarden, waardoor de regering niets hoeft te doen". Het gaat volgens hem om een "zwaktebod. De keizer heeft geen kleren aan". Hij haalde aan dat de voorzichtige aanpak tot niets heeft geleid, al noemde hij de erkenning van Palestina geen wonderoplossing.

Meerderheid wil voorzichtig zijn

Bij de meerderheid werd dan weer het belang benadrukt om omzichtigheid aan de dag te leggen, om extremisten aan beide kanten niet in de kaart te spelen, stelde Peter De Roover (N-VA). "Wij hebben meer oog voor werkbaarheid dan voor symboliek". De Roover merkte ook op dat deze regering de erkenning vooropstelt, terwijl de vorige meerderheden daar niet toe zijn gekomen.

"Wij vragen heel duidelijk de erkenning van de Palestijnse staat. De onmiddellijke erkenning klinkt misschien beter en radicaler. Als onze resolutie PR-gewijs niet zo sterk overkomt, so be it", aldus Sarah Claerhout (CD&V). Ze onderstreepte dat een erkenning in een "politiek-diplomatieke sfeer" moet gebeuren. "Zoniet ben je in het ijle en symbolisch bezig".