"Loonkosthandicap weg tegen 2016"

 Voor het eerst in lange tijd is de loonkostenhandicap van België tegenover onze buurlanden sterk afgenomen. “Met het beleid dat deze regering voert, zal de loonkostenhandicap ten aanzien van onze buurlanden helemaal weggewerkt zijn tegen eind 2016." Zegt minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V)

Vandaag werd het OESO rapport aan de federale regering overhandigd. OESO is de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, die het socio-economische beleid van de Europese landen bestudeert en coördineert. Het rapport dat door Angel Curria, de secretaris-generaal van de OESO werd overhandigd, was gunstig voor ons land. Volgens minister Peeters liggen de aanbevelingen in het rapport op een lijn met wat de regering al van plan was.

"De economie kan groeien als de regering zo blijft doorgaan"

"De aanbevelingen van de OESO sluiten aan bij wat deze regering uitvoert, zoals is voorzien in het regeerakkoord", stelt minister Peeters vast. "We hervormen de pensioenen, ons arbeidsmarktbeleid, we werken de loonkostenhandicap weg en geven onze ondernemingen zo de kans weer competitief te zijn, zodat ze kunnen groeien en werkgelegenheid creëren."

Tax shift

De regering zal naast versterking van de competitiviteit vooral focussen op een verschuiving van de belastingen, de zogenaamde ‘tax shift’. Een verlaging van de lasten op arbeid en een verschuiving van de belastingen naar andere domeinen zorgen er volgens de regering voor dat iedereen er beter van wordt. 

"Als we nog meer willen doen , als we de lasten verder wil verlagen , dan moeten we ook kijken naar hoe we dat financieren. Vandaar het belang van een tax shift van lasten op arbeid naar ecofiscaliteit, lasten op vermogen en consumptie, zoals de OESO aanbeveelt en ook in het regeerakkoord is opgenomen. De regering heeft zich ertoe geëngageerd een tax shift uit te werken, die reeds effect zal hebben in 2015-2016", besluit de minister van Werk.