Voorzitster Senaat haalt uit naar pers

Christine Defraigne (MR), de voorzitster van de Senaat, heeft een opmerkelijk persbericht de wereld ingestuurd. Daarin roept ze de pers op te “stoppen met de desinformatie”. Defraigne wijst op het werk dat de Senaat verricht, door alle vergaderingen van de Senaat op te lijsten.

Defraigne haar oproep komt er nadat in verschillende media vragen werden gesteld bij het nut en de kostprijs van de Senaat, tegenover het geringe parlementaire werk dat er wordt verricht. Sinds de hervorming van de Senaat onder de vorige legislatuur, vinden er nog maar acht plenaire zittingen plaats per jaar.

"Stop de desinformatie"

“Hoewel men aan de hand van het kwantitatieve aspect geen oordeel kan vellen over de kwaliteit van de werkzaamheden in de assemblee”, schrijft Defraigne. “Wijs ik erop dat de Senaat minimum tachtig officiële werkvergaderingen per jaar organiseert, plenaire vergaderingen en commissievergaderingen inbegrepen.”

“Met die cijfers zeg ik: Stop de desinformatie! Het aantal plenaire vergaderingen en commissievergaderingen is niet beperkt. De rol van die assemblee, waarvan ik de eer heb de voorzitster te zijn, beperkt zich niet tot de plenaire vergaderingen, die slechts het eindresultaat zijn van het werk dat ter voorbereiding is verricht.”

De werkzaamheden van de Senaat, sinds aanvang van deze zittingsperiode:

  • 8 plenaire vergaderingen
  • 1 vergadering van de Parlementaire Overlegcommissie
  • 5 vergaderingen van het Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
  • 6 vergaderingen van de Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
  • 9 vergaderingen van de Commissie voor Gemeenschapsbevoegdheden
  • 4 vergderingen van de Commissie voor Gewestbevoegdheden