Geen 59.000, maar 16.300 extra jobs

De maatregelen van de federale regering leveren tegen 2020 slechts 16.300 banen op. Een pak minder dan de 59.000 jobs, die vicepremier Kris Peeters vorig jaar beloofde. Dat heeft het Planbureau berekend en werd vanmiddag duidelijk in de Kamercommissie voor Sociale Zaken. Groen-fractievoorzitter Kristof Calvo publiceerde de cijfers op Twitter.

Eind november 2014 berekende de Nationale Bank al de effecten van de verschillende regeringsmaatregelen. Daaruit bleek volgens de regering dat er tegen 2019 in totaal 59.000 jobs gecreëerd zouden worden.

Maar het Planbureau deed die berekening nog eens over en bracht ook de besparingsmaatregelen van de federale regering en de deelregeringen in rekening. Die blijken een negatief effect te hebben op de jobcreatie in ons land.

Volgens de berekeningen van het Planbureau, die door Groen-fractievoorzitter Kristof Calvo naar buiten werden gebracht, worden tegen 2018 slechts 10.900 banen gecreëerd. Tegen 2020 komen er volgens het Planbureau 16.300 jobs bij, dat zijn er ruim 40.000 minder dan de 59.000 banen die door Kris Peeters werden beloofd.

Bovendien daalt volgens het Planbureau het inkomen van de gezinnen met 1,2 % tegen 2018. Volgens de berekeningen van de Nationale Bank, zou het gezinsinkomen nog stijgen met 0,4 %.