Regering doet nu zelf fiscale amnestie

Goed nieuws voor wie nog zwart geld wil aangeven. Hoewel de laatste regularisatieronde officieel eind 2013 afliep, organiseert de fiscus ook vandaag fiscale amnestie. Dat bericht De Standaard

De regering Di Rupo haalde in de tweede helft van 2013 nog eens alles uit de kast om al het zwarte geld naar ons land te laten terugvloeien. Zelfs wie "ernstige en georganiseerde fiscale fraude" had gepleegd, kon op de clementie van de fiscus rekenen. Ondertussen zijn de maatregelen tegen fraude zo verstrengd dat vele fraudeurs geen kant meer op kunnen. Zij trekken met hun advocaat naar de belastingscontroleur om een regeling te treffen.

Niet alle controleurs handelen op dezelfde manier. De ene is al wat soepeler dan de andere en biedt goedkopere oplossingen aan. Het is zover gekomen dat er nu al een vergelijkende studie rondgaat waarin staat bij welke controledienst je het goedkoopst af bent.

Om dat soort toestanden tegen te gaan, zal de fiscale administratie nu zelf een soort regularisatiemethode op poten zetten, waarbij elk geval op dezelfde manier aangepakt wordt. Minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA) wil wel nog benadrukken dat het niet om een nieuwe regularisatieperiode gaat, maar om een nieuwe manier om “de dossiers uniform te behandelen”.