Belgen: De Wever heeft te veel invloed

Uit de resultaten van De Grote Peiling van VTM NIEUWS blijkt dat de gemiddelde Belg vindt dat Bart De Wever te veel invloed heeft op de regering in ons land. Maar liefst 60% deelt deze mening. Uit andere resultaten bleek overigens ook dat de Belg in het algemeen voor de invoering van een vermogenswinstbelasting is en dat de nieuwe maatregelen voor de pensioenen niet voldoen. De meningen in ons land lopen wel uiteen als het aankomt op stakingsacties als drukkingsmiddel.

Langer werken of niet?

Op de vraag of de maatregelen van de federale regering op gebied van pensioenhervorming aanvaardbaar zijn is het antwoord resoluut en eenduidig: neen. 63% van de Belgen ziet het duidelijk niet zitten om tot hun 67e te werken. In Vlaanderen is 59% tegen de hogere pensioenleeftijd. Brussel en Wallonië zijn veel meer overtuigd, daar geeft 66% en 72% aan niet langer te willen werken dan nu al het geval is.

Stakingen een goed idee of niet?

De meningen in ons land zijn duidelijk verdeeld over de stakingsacties als een middel om druk te zetten op onze regering. In Wallonië zijn de meningen gelijk verdeeld en vindt de helft van de bevolking dat stakingen een goed drukkingsmiddel zijn. In Vlaanderen wordt die mening duidelijk minder gedeeld, daar geeft 61% van de mensen aan tegen stakingen te zijn. Brussel zit een beetje tussen de twee kampen in, met een kleine meerderheid die ook tegen de stakingen is.

Heeft Bart De Wever te veel invloed?

Waar de bevolking in ons land het duidelijk wel over eens is, is dat Bart De Wever te veel invloed uitoefent op de politieke beslissingen in ons land. Iets meer dan de helft van de Vlamingen vindt toch dat De Wever iets teveel schoonmoeder speelt. In Brussel is die mening overdonderend, daar denkt bijna drie vierde er zo over.
 “Ik aanvaard de mening van die helft van de Vlamingen”, zegt De Wever. Volgens hem is het echter de schuld van de regering zelf, moest die eensgezinder naar voren komen en geen ruzie maken in de media, dan zouden partijvoorzitters, zoals hijzelf, niet zoveel in beeld moeten komen.

Iedereen wil vermogenswinstbelasting

Tot slot blijkt dat België het over een ding roerend eens is. Er moet volgens 74 procent van de Belgen een vermogenswinstbelasting komen. 

 De Grote Peiling is een enquête van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, Le Soir en RTL. Deze peiling bij 2642 respondenten, die representatieve steekproeven vormen van de Belgen van 18 jaar en ouder, a rato van 1042 in Wallonië, 1035 in Vlaanderen en 565 in de 19 gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd gerealiseerd van 23 tot en met 28 januari 2015.De interviews vonden plaats via het Ipsos On Line Panel.De maximale foutenmarge, voor een percentage van 50% en een vertrouwensgraad van 95% bedraagt+-3,0 in Wallonië, +-3,1 in Vlaanderen en +-4,1 in Brussel.