Meer vertrouwen in regering na Verviers

Uit de rapportcijfers van de Grote Peiling van VTM NIEUWS blijkt dat de Belgen de federale regering over het algemeen net een voldoende geven. Toch valt op dat er na de antiterreuracties in Verviers een groeiend vertrouwen is in de regering van ons land.

Als we naar de rapportcijfers kijken, blijkt dat de federale regering in Vlaanderen duidelijk iets populairder is dan in de andere landsdelen. Waar Vlaanderen nog een 5,4 op 10 geeft, is de regering in Brussel en Wallonië gebuisd met een 4,6 en een 4,4.

Charles Michel krijgt goede punten

Wie ook opvallend positief scoort, is premier Charles Michel. De Belgen geven de premier over het algemeen een 5,2, maar in Vlaanderen is zijn populariteit het grootst. De Vlaming geeft Michel een 5,7. In Brussel en Wallonië zijn de resultaten voor Michel beduidend minder. Daar krijgt de premier twee onvoldoendes.

Regering heeft zich bewezen na Verviers

Als we beide rapportcijfers vergelijken met de punten die aan de vorige regering werden gegeven, is er niet veel verschil te merken. Wat vooral opvalt uit de cijfers is dat de Belgen opvallend meer vertrouwen hebben gekregen in de regering en de premier na de antiterreuracties in Verviers. De aanpak die de regering heeft getoond sinds de terreurdreiging  heeft duidelijk een positieve invloed op hoe de burger naar hen kijkt.  Zo krijgt de federale regering over heel België een onvoldoende voor de invallen in Verviers plaatsvonden en erna wel een voldoende. Ook Charles Michel heeft zich bewezen na Verviers, hij scoort in België een 5,2 waar hij eerst nog een 4,7 kreeg. Zelfs in Wallonië waar de premier het minst populair is stijgt hij van een 3,7 naar een 4,4. 

De Grote Peiling is een enquête van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, Le Soir en RTL. Deze peiling bij 2642 respondenten, die representatieve steekproeven vormen van de Belgen van 18 jaar en ouder, a rato van 1042 in Wallonië, 1035 in Vlaanderen en 565 in de 19 gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd gerealiseerd van 23 tot en met 28 januari 2015. De interviews liepen via het Ipsos On Line Panel. De maximale foutenmarge, voor een percentage van 50% en een vertrouwensgraad van 95% bedraagt +-3,0 in Wallonië, +-3,1 in Vlaanderen en +-4,1 in Brussel.