Begroting België overtuigt Europa

Het ziet ernaar uit dat de regering-Michel Europa dan toch heeft kunnen overtuigen van haar begroting. Dat meldt De Tijd, die in regeringskringen vernam dat Europa de structurele inspanning die België doet om de begroting gezonder te maken nu raamt op 0,6 procent van het bbp of 2,4 miljard euro. En dat is in lijn met de doelstelling die Europa oplegde.

België kreeg eind vorig jaar nochtans een slecht rapport van Europa en werd ingedeeld bij de landen met 'een risicobegroting'. Vooral de hoge schuldgraad werd als een probleem beschouwd. En Europa vond dat er onvoldoende inspanningen werden gedaan om de begroting structureel gezonder te maken.

Maar intussen heeft België maatregelen doorgevoerd en heeft het Europa met een 50 pagina's tellend document proberen te overtuigen van de geloofwaardigheid van de begroting. En dat heeft gewerkt. Volgende week volgt het officiële EU-oordeel, bij de wintervooruitzichten.