Dreiging: Mathilde groet publiek niet

Koningin Mathilde heeft woensdagvoormiddag een bezoek gebracht aan Sint-Oda in Overpelt, een centrum voor mensen met een mentale beperking. Ze nam er ruim de tijd om te praten met de bewoners, hun familieleden en het personeel. Omwille van veiligheidsredenen was er geen ontmoeting mogelijk met de burgers die de koningin aan de ingang wilden groeten.

Terreurdreiging

In tegenstelling tot andere koninklijke bezoeken, werd er bij het bezoek aan Sint-Oda geen moment voorzien waarop de vorstin het grote publiek kon groeten. Vanwege de terreurdreiging wou de entourage van de koningin geen risico's nemen. De echte royaltywatchers wisten op voorhand dat een ontmoeting was uitgesloten, en hadden dan ook niet de moeite genomen om naar Overpelt te komen.

De koningin volgde er een werkvergadering en nam tijdens de rondleiding ruim de tijd om met de patiënten en hun familieleden te praten. De interesse van de koningin was een opsteker voor de bewoners. Ook met het personeel had Mathilde een gesprek. Zoals bekend heeft ze door haar achtergrond als logopediste veel belangstelling voor zorgverlening.