Geweld tegen moslims stijgt

De agressie tegen moslims neemt in heel Europa toe. Ook experts en moslims in België merken dat er een toegenomen haat is. Het pas opgerichte Meldpunt voor Islamofobie in Nederland erkent het probleem.

Erg duidelijke cijfers voor het geweld tegen moslims in België zijn er niet. Het aantal klachten dat het Interfederaal Gelijkenkansencentrum krijgt, blijft min of meer gelijk.  Het zijn er zo’n vijftigtal per maand. Daar zeggen ze wel dat het om een minderheid gaat. “Veel moslims stappen in ons land niet zo snel naar de bevoegde instanties”, aldus het Interfederaal Gelijkenkansencentrum.

In het buitenland staan ze al een stap verder. Zo kreeg het pas opgerichte meldpunt voor Islamofobie in Nederland de laatste dagen al 30 meldingen van moslims die te maken kregen met fysiek of verbaal geweld. In Frankrijk merken we een erg hoog aantal klachten door de aanslagen op Charlie Hebdo. Sinds de dag van de aanslag kwamen er zo’n 128 meldingen. Over heel 2014 werden daar 133 klachten geteld. In Groot-Brittannië werden 112 meldingen gedaan.