Drie doden per week door partnergeweld

In 2013 zijn 162 mensen om het leven gekomen door partnergeweld. Dat blijkt uit cijfers van het Infederaal Gelijkekansencentrum. Datzelfde jaar waren er ongeveer 39.750 aangiften van partnergeweld.

Een kleine berekening leert dat er wekelijks zo’n drie dodelijke slachtoffers vallen ten gevolge van partnergeweld. Daarmee ligt het cijfer hoger dan in Frankrijk en Spanje waar nochtans meer mensen wonen. Geweten is dat een slachtoffer pas naar de politie stapt na gemiddeld 35 incidenten. De meeste slachtoffers doen bovendien pas aangifte als het om ernstig levensbedreigend geweld gaat en wanneer de kinderen een risico lopen.

Wat de verhouding tussen mannen en vrouwen is, is niet duidelijk, die cijfers worden niet bijgehouden. Hoogstwaarschijnlijk gaat het vooral over vrouwen. Uit eerder onderzoek blijkt dat zij vaker slachtoffer zijn van levensbedreigend geweld.

Volgens Sabine de Bethune en Brigitte Grouwels van de CD&V is een ernstige aanpak op alle niveaus nodig. Zowel federaal, gemeenschap als lokaal.

Voor tips en getuigenissen kan u terecht op www.horenzienenpraten.be, een initiatief van Zij-kant en VIVA-SVV, partner van Socialistische Mutualiteiten.