Van Rompuy streng voor Van Overtveldt

Kamerlid Eric Van Rompuy van coalitiepartner CD&V heeft donderdag in de Kamer fors uitgehaald naar minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Van Rompuy noemde het "onaanvaardbaar" dat Van Overtveldt als minister van Financiën heeft gezegd dat de Europese Centrale Bank een beleid voert dat een aanslag pleegt op het spaargeld. Om de economie te stimuleren, is vertrouwen nodig, benadrukte Van Rompuy.

Van Overtveldt kreeg tijdens het wekelijkse vragenuurtje verschillende vragen over de beslissing van de ECB over de zogenaamde kwantitatieve verruiming, waarbij ze geld in de Europese economie wil pompen via de aankoop van zowel privaat schuldpapier als overheidsobligaties. In een interview toonde de minister zich ongerust over de gevolgen
daarvan, met name voor het spaargeld. "Het kan niet de bedoeling zijn om een sluipende aanslag te plegen op het spaargeld", zei hij.

“Afstand nemen van uitspraken”

CD&V-Kamerlid Van Rompuy was niet mals voor Van Overtveldt. "Wij zijn beiden economen en we kunnen van mening verschillen", klonk het. Maar de ECB, die bestaat uit de knapste koppen, heeft volgens Van Rompuy maanden gediscussieerd over dit beleid dat de economie moet stimuleren, de deflatie moet tegengaan en de rente verlagen.

"U bent journalist geweest, maar nu bent u minister van Financiën", ging Van Rompuy voort. Dat Van Overtveldt dan zegt dat de ECB een aanslag pleegt op het spaargeld, was voor de CD&V’er not done. "Politiek hebt u het recht niet, als vertegenwoordiger van een meerderheid in dit parlement en binnen Europese raden, kritiek te geven op het beleid van de ECB". Hij vroeg dat Van Overtveldt in zijn antwoord afstand zou nemen van zijn uitspraken. "Ik hoop dat dit een les is dat in de toekomst uitspraken als deze niet kunnen", aldus nog Van Rompuy.

“Beslissingen ECB nooit in twijfel getrokken”

Van Overtveldt antwoordde dat hij de scheiding tussen politieke besluitvorming en de beslissingen van centrale banken strikt respecteert. Maar zoals centrale banken vaak commentaar geven op wat in het politiek besluitvormingsproces hoort, denk ik dat een politiek verantwoordelijke ook mag nadenken over eventuele consequenties van
beslissingen op monetair vlak", zei hij. De minister benadrukte dat hij op geen enkele manier de autonomie of beslissingen van de ECB in twijfel heeft willen trekken of ondermijnen. Het ging alleen om een oproep om goed na te denken over de gevolgen van een bepaald beleid, aldus nog Van Overtveldt.