"BOB-controles te gevaarlijk"

De politietop heeft de korpsen laten weten dat ze beter afzien van de statische alcoholcontroles, waarbij verschillende uren op eenzelfde plaats wordt gecontroleerd. Volgens de politietop is dat gezien dreigingsniveau 3 momenteel te gevaarlijk. Dat berichten de kranten van het Mediahuis.

Nu het dreigingsniveau op 3 staat en de politie een terroristisch doelwit is geworden, heeft de politietop beslist geen statische alcoholcontroles meer uit te voeren. Doordat het gestegen dreigingsniveau ook de inzet van meer manschappen vergt op straat, is er niet genoeg volk om zulke controles te houden.

De politievakbonden gaan akkoord. De politietop benadrukt wél dat er meer moet worden ingezet op de zogenaamde dynamische controles, waarbij de politie om het kwartier of halfuur zijn terrein verlegt. Maar daar zijn de vakbonden minder voor te vinden.