OCMW's verdwijnen in 2019

Na de volgende lokale verkiezingen houden de OCMW's op te bestaan. De gemeentebesturen nemen dan alle bevoegdheden over. Dat melden De Standaard en Het Nieuwsblad.

In januari 2019 - na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 – houden de OCMW's op te bestaan, alleszins in Vlaanderen. Er worden dan geen nieuwe OCMW-raden geïnstalleerd.

Het gemeentebestuur neemt alle bevoegdheden over en is dan het enige lokale bestuur. Een beslissing in die richting is al in vorige regeerperioden voorbereid en stond ook vermeld in het Vlaams regeerakkoord en de beleidsnota's van de ministers Jo Vandeurzen (CD&V) van Welzijn en Liesbeth Homans (N-VA) van Binnenlands Bestuur.

Met de conceptnota van minister Homans die de Vlaamse regering vrijdag goedkeurde, is de zaak onomkeerbaar en zijn alle vaagheden en twijfels weggewerkt.