Voorlopig geen nieuwe stakingen

Er zit misschien een lichte loonsopslag aan te komen voor werknemers. Daar wordt deze middag alleszins over gepraat tussen vakbonden en werkgevers. Het overleg zal twee weken duren. Nieuwe stakingen zijn voorlopig dus van de baan. De federale regering wil ook werk maken van de zogenaamde tax shift, waarbij een deel van de lasten op arbeid worden verschoven naar andere inkomensbronnen. Dat heeft ze beslist na het sociaal overleg van deze ochtend.

Het was vanochtend de eerste keer sinds de stakingsgolf van eind vorig jaar dat de regering nog eens samenzat met de sociale partners, of de zogenaamde groep van tien. Zij krijgen nu tot eind januari de tijd om onderling akkoorden te sluiten over onder meer de loonontwikkeling en het verdelen van de welvaartsenveloppe.

Premier Michel benadrukt dat om dit te bereiken sociale rust een vereiste is. Van nieuwe stakingsacties lijkt voorlopig dus geen sprake. De groep van de tien en de regering zien elkaar terug op 30 januari.