Minder regularisaties om humanitaire reden

Afgelopen jaar werden nauwelijks 680 buitenlanders geregulariseerd op humanitaire gronden. Drie jaar eerder, in 2011, waren dat nog 6.058 mensen. Dit kanaal om legaal in het land binnen te komen, droogt dus op. "Er kan geen sprake meer zijn van collectieve regularisaties zoals we die in 1999 en 2009 hebben gekend", zegt Theo Francken in De Standaard.

In vergelijking met 2013 gaat het om een daling van 40 procent. Dat jaar werden alles samen nog 2.973 mensen geregulariseerd. Ook het aantal aanvragen neemt af. 

De cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken voor 2014 zijn nog niet volledig. Zo kunnen afgewezen asielzoekers ook op medische gronden worden geregulariseerd.