“Iedereen moet extra waakzaam zijn”

De Vlaamse regering vraagt van iedereen aandacht voor de bestrijding van radicalisme en extremisme. Ze zal dat zelf doen, in de beleidsdomeinen waar zij verantwoordelijk voor is, zoals onderwijs, waar jongeren met radicale ideeën kunnen opgevolgd worden. Ook op vlak van inburgering, welzijn en sociale zaken is de Vlaamse regering extra aandachtig. Maar iedereen, ook gewone burgers, kan helpen, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois.