De Wever: "Angst is geen antwoord"

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever heeft vanmiddag samen met imam Saïd Aberkan, rabbijn Emile Wasyng en bisschop Johan Bonny een gemeenschappelijke verklaring afgelegd naar aanleiding van de aanslag in Parijs. Ze veroordelen het geweld en roepen de Antwerpenaars op in vrede samen te leven.

“Angst en wantrouwen zijn geen antwoord op extremisme", zei burgemeester Bart De Wever bij aanvang van de gemeenschappelijke verklaring. "Samenleven in één hechte stadsgemeenschap op basis van wederzijds respect en demecrotische basiswaarden, is het enige antwoord dat mogelijk is.”

Imam Aberkan: "Tegen alle vormen van geweld"

Daarna legden imam Saïd Aberkan, rabbijn Emile Wasyng en bisschop Johan Bonny een verklaring af. “Als vertegenwoordigers van drie grote wereldgodsdiensten in Antwerpen, drukken wij samen met het stadsbestuur onze afschuw uit over de aanslag op Charlie Hebdo", zei Imam Said Aberkan. "Wij verzetten ons resoluut en krachtig tegen alle vormen van haat en geweld, die de fundamenten van ons samenleven vernietigen. Wij verzetten ons tegen eender welk geweld, gepleegd uit naam van welke godsdienst ook.”

Rabbijn Wasyng: "Positieve boodschap"

“We willen aan deze tragedie ook een positieve boodschap koppelen", ging de rabbijn verder. "Antwerpen kent een lange traditie van samenleven tussen godsdienten en religies, en tussen gelovigen en niet-gelovigen. Wij roepen alle Antwerpenaars op deze traditie verder te zetten en het geweld te beantwoorden met eenheid. Wie deze daad beantwoordt met haat en wantrouwen, geeft de terroristen hun zin.”

Bisschop Bonny: "Investeren in dialoog"

Tenslotte nam bisschop Johan Bonny het woord: “We moeten eensgezind blijven investeren in een dialoog met elkaar", zo zei hij. "We zijn er meer dan ooit van overtuigd dat vrede de toekomst is. Deze verklaring drukt onze gedeelde wens en ons gedeeld engagement uit.”