Spilindex dit jaar niet overschreden

Het Planbureau verwacht in 2015 geen overschrijding van de spilindex en verlaagt ook de inflatievooruitzichten voor dit jaar. Waar vorig maand nog werd uitgegaan van een jaarinflatie van 0,3 procent, wordt nu een inflatie verwacht van 0 procent, zo blijkt dinsdag uit de maandelijkse update.

Het Planbureau houdt rekening met een olieprijs van 60 dollar per vat in 2015, tegen 73 dollar per vat in vorige vooruitzichten. Ook wordt rekening gehouden met een wisselkoers van 1,21 dollar per euro dit jaar. Vooral als gevolg van de dalende olieprijs werden de inflatievooruitzichten neerwaarts herzien. Momenteel staat de olieprijs zelfs onder de 55 dollar per vat. Het Planbureau gaat dus uit van een gemiddelde jaarinflatie dit jaar van 0 procent, tegen 0,34 procent in 2014 en 1,11 procent in 2013.

De groeivoet van de gezondheidsindex - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou gemiddeld 0,5 procent bedragen in 2015. Een overschrijding van de spilindex is dus niet voor dit jaar. Die werd voor het laatst overschreden in november 2012.

Een overschrijding van de spilindex heeft tot gevolg dat de lonen van de ambtenaren en de sociale uitkeringen stijgen met 2 procent. Vorige maand verwachtte het Planbureau nog een overschrijding in juli. Het opschuiven van de overschrijding van de spilindex heeft ook gevolgen voor de geplande indexsprong van de regering. Alvast voor wat betreft de lonen van de ambtenaren en de uitkeringen betekent dat de indexsprong zou opschuiven naar 2016. In de privésector verschilt de situatie van sector tot sector. Een nulinflatie betekent hoe dan ook dat de indexsprong van 2 procent in de sectoren langer zal blijven aanslepen.