PS komt ook met vermogensbelasting

Als het van de PS afhangt, dan betaalt iedereen met een persoonlijk vermogen groter dan 1,25 miljoen euro straks een vermogensbelasting. Dat berichten De Standaard en Het Nieuwsblad maandag.

De belasting loopt progressief op van 0,4 procent op de eerste schijf van 1,25 miljoen euro en tot maximaal 1,5 procent op alles boven de 5 miljoen euro. De eigen woning en alle beroepsinvesteringen tellen niet mee. Ook het vermogen dat vastzit in vennootschappen wordt buiten beschouwing gelaten.

Kamerlid Ahmed Laaouej diende het voorstel voor de kerstvakantie in. De belasting moet jaarlijks 600 tot 700 miljoen euro opbrengen. Bij gebrek aan een vermogenskadaster moeten belastingbetalers zelf aangeven hoe groot hun vermogen is.

Het voorstel lijkt vooral bedoeld om de regering, en met name CD&V, onder druk te zetten. Ook oppositiepartijen Groen, PVDA en in een verder verleden sp.a deden al concrete voorzetten voor een fiscale hervorming.