Meer auto’s in panne op wintervakanties

De reisbijstandsorganisaties maken stilaan een balans op van de kerstvakantie. De voorbije twee weken kreeg Europe Assistance 8825 oproepen, dat zijn er ongeveer even veel als vorig jaar. Opvallend is het grote verschil tussen de eerste en de tweede week van de kerstvakantie. De eerste week lag er nauwelijks sneeuw en er waren dan ook minder ongevallen. Europe Assistance telde in die week opvallend meer pannes.