KVHV: "Voorstel Bonny niet katholiek"

De Antwerpse afdeling van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, een Vlaams-conservatieve studentenvereniging, keurt het voorstel van de Antwerpse bisschop Johan Bonny om homoseksuelen een plaats te bieden in de Kerk af. “Wat Monseigneur Bonny voorstelt, is niet katholiek”, aldus het KVHV in een persbericht.

Bonny kwam in verschillende interviews op voor het kerkelijk erkennen en zegenen van relaties tussen personen van hetzelfde geslacht. Maar daarmee wil hij, volgens het KVHV, “het geloof op omfloerste wijze veranderen.”

Volgens de studentenvereniging is namelijk iedereen – ook homoseksuelen – welkom om lid te worden van de katholieke Kerk. “Maar Bonny wil seksualiteitsbeleving buiten het sacrament van het huwelijk om te willen verkopen als niet-zondig.”

“Dit heeft tot gevolg dat iedereen, zowel homoseksuelen als gescheiden mensen, buiten het huwelijk hun relaties seksueel mogen beleven zonder dat dit als zondig wordt bestempeld door de Kerk. Dat kan niet”, zegt KVHV-Antwerpen. “Daarom zeggen wij aan Monseigneur Bonny: Wat u voorstelt, is niet katholiek.”