De Gucht: "Poma was een voorloper"

Volgens de liberale politicus Karel De Gucht was “Poma een voorloper” als minister en staatssecretaris, met ideeën die zijn tijd ver vooruit waren. Als VLD-voorzitter kende De Gucht Poma zeer goed en ook persoonlijk konden ze het erg goed vinden. De gisteren overleden Leo Tindemans herinnert De Gucht als “een zeer overtuigd Europeaan”, wiens verdienste ligt in zijn visionaire Tindemans-rapport van 1976. Ook blikt De Gucht terug op het overlijden van Jean-Luc Dehaene, volgens hem “één van de grootste politici van België”. De Gucht betreurt het feit dat hij nooit voorzitter van de Europese Commissie is kunnen worden maar waardeert zijn figuur vooral omwille van zijn pragmatisme.