Bonny wil dat Kerk holebi’s erkent

De Antwerpse bisschop Johan Bonny pleit voor een kerkelijke erkenning van holebirelaties. Het dogma dat de katholieke kerk alleen man-vrouwrelaties kan aanvaarden, stelt hij in een interview met De Morgen in vraag. "Er moet een diversiteit aan erkenningsvormen komen."

Met zijn pleidooi is Bonny een van de eerste kerkelijke leiders die het absolute monopolie van het man-vrouwhuwelijk openbreekt. "We moeten binnen de kerk zoeken naar een formele erkenning van de relationaliteit die ook bij veel holebikoppels aanwezig is. Zoals er ook in de samenleving een diversiteit aan legale kaders bestaat voor partners, moet er in de kerk een diversiteit aan erkenningsvormen komen." Bonny, de gedoodverfde opvolger van aartsbisschop André Léonard, die in 2015 met pensioen gaat, meent dat holebikoppels een kerkelijke zegen moeten kunnen krijgen.