Francken en Hitler in video schepen Brussel

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en Adolf Hitler komen voor in een filmpje met nieuwjaarswensen van de Brusselse schepen voor Gelijke Kansen Mohamed
Ouriaghli (PS). In het filmpje komt ook de Brusselse burgemeester Yvan Mayeur aan het woord.

Het filmpje begint met een herinnering aan de uitspraak van Theo Francken over de toegevoegde waarde van immigranten uit bepaalden landen. Het toont Ouriaghli in een restaurant, gezeten naast een Duitse collega, een zeker Theo Alamenthe. De schepen vraagt aan de kelner om aan de Duitser het recept uit te leggen voor een tajine met hert.
Daarop wordt een scène nagebootst uit de film "La Grand Restaurant", waarin Louis de Funès steeds meer op Hitler begint te lijken terwijl hij een recept uitlegt. Op het einde van het filmpje verschijnt burgemeester Mayeur ten tonele, die zijn schepen uitnodigt om samen naar het vuurwerk te kijken.

Yvan Mayeur is sinds de rellen tijdens de nationale betoging van 6 november in Brussel, in conflict met een andere N-VA'er, minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Woensdag nog, verbood de burgemeester de minister om taart af te leveren aan de Brusselse politiekorpsen.