Scouts vraagt ex-leden 15 euro steun

Dertigduizend mensen die de voorbije tien jaar in de leiding van de Scouts en Gidsen Vlaanderen zaten, krijgen binnenkort een brief in de bus met de vraag hun jeugdbeweging met 15 euro te steunen. "We willen zo de jaarlijks dalende subsidies opvangen, zegt woordvoerder Jan Van Reusel dinsdag in de Mediahuis-kranten. Op termijn zullen alle ex-leiders worden aangeschreven, klinkt het.

De Scouts en Gidsen Vlaanderen schrijven hun oudleiding aan omdat ze door de besparingen minder subsidies ontvangen. Jeugdbewegingen moeten het met steeds minder steun van de overheid doen. "1,3 miljoen euro, een derde van onze middelen, komt uit subsidies", zegt Van Reusel. "Door de niet-indexering blijven we al een paar jaar op dat bedrag hangen. Terwijl ons ledenaantal blijft stijgen."