"Nagaan of gezin studietoelage krijgt"

Minister van Onderwijs Hilde Crevits laat in een reactie weten dat ze weet dat meer ouders naar het OCMW moeten stappen omdat ze de schoolfactuur van hun kinderen niet kunnen betalen. Veel scholen doen hun best om de rekening zo laag mogelijk te houden, zegt Crevits.

"Het is ook belangrijk dat er nagegaan wordt of gezinnen die recht hebben op een studietoelage die krijgen. SOS Schulden op School is een vereniging die deze problematiek aanpakt. Dat initiatief krijgt mijn steun", zegt ze nog.