"Geen alternatief voor kerncentrale"

De regering heeft pas beslist om kerncentrales Doel 1 en Doel 2 open te houden tot 2025. Volgens VTM NIEUWS-journalist Jan De Meulemeester is dat geen verrassing. “Zonder kerncentrales zouden we gewoon zonder elektriciteit vallen. Er is de laatste decennia te weinig geïnvesteerd in alternatieve energie en de voorbije maanden waren er ook al defecten. In 2025 moeten ze allemaal dicht, dat kan nog veraf lijken, maar dat dachten ze tien jaar geleden ook.”

Op de ministerraad werd ook een belangrijk besluit genomen over het eenheidsstatuut. “Vakbonden en werkgevers hebben opnieuw met elkaar gesproken. Er is een akkoord over het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden. En dat is een succes voor Kris Peeters, die als bemiddelaar optrad.”