Oriëntatieproef voor studenten UGent

De UGent versterkt het begeleidingstraject voor nieuwe studenten. Er komt een zelfevaluatie-instrument voor scholieren uit het laatste jaar middelbaar en een Simonproef voor nieuwe studenten. Dat meldt rector Anne De Paepe in een column in De Tijd.

Volgens De Paepe worstelen nog te veel studenten met de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs. De UGent richt zich in haar nieuwe oriënteringsbeleid zowel op scholieren uit het laatste jaar van het secundair als op nieuwe studenten aan de UGent. Voor laatstejaars uit het middelbaar onderwijs komt er een onlinetool - Simon - die nagaat welke opleidingen aansluiten op hun interesses en de capaciteiten. Ook de studenten die zich pas hebben ingeschreven aan de UGent krijgen in de eerste lesweek een nieuw oriënteringsinstrument voor de kiezen. Zij moeten voortaan een Simonproef afleggen. De resultaten van die test worden gebruikt om een individueel profiel op te maken van de student.