Haven ligt al van zondagochtend stil

Volgens een steekproef van havenbedrijvenkoepel Alfaport ligt de maritieme ketenwerking in de Antwerpse haven sinds zondagavond stil. "Een ander verhaal zien we bij de bedienden. Het leeuwendeel van hen bij de expediteurs en scheepsagenten is aan de slag en is er geraakt", zegt directeur van Alfaport Stephan Vanfraechem.

Vanfraechem betreurt wel de hinder die de scheepvaart en de daarvan afhankelijke bedrijven hebben ondervonden doordat een vaartverbod eerder werd ingesteld dan aanvankelijk was voorzien. "Normaal gezien zou de staking zondagavond om 17.00 uur van start zijn gegaan, maar in de feiten bleek dat er al van 9.00 uur geen scheepvaartverkeer meer mogelijk was", zegt de voorzitter. "Dat heeft bij veel klanten kwaad bloed gezet. Schepen konden plots niet meer weg, terwijl bedrijven ook net voorzorgen hadden genomen om deze op tijd te laten vertrekken. Dat zorgt voor extra kosten."

De kost van de staking voor de economie wordt volgens Alfaport Voka - Kamer van Koophandel geraamd op een miljoen euro per uur, maar de imagoschade voor de haven wordt als "onberekenbaar en potentieel erger" omschreven. Bij Alfaport zijn in totaal zowat 400 havenbedrijven aangesloten.