12% werknemers loopt risico op burn-out

Zo’n twaalf procent van de Vlaamse werknemers en elf procent van de zelfstandigen hebben last van acute psychische vermoeidheidsproblemen. Die klachten kunnen uiteindelijk een burn-out veroorzaken. Dat blijkt uit een grootschalige, driejaarlijkse, werkbaarheidsmeting die de Serv-stichting Innovatie & Arbeid in 2016 uitvoerde bij 12.000 werknemers en 2.700 zelfstandigen.

Werknemers of zelfstandigen met acute psychische vermoeidheidsproblemen zijn wel aan het werk, maar de hoge werkdruk, emotionele belasting en het gebrek aan autonomie en/of flexibiliteit maken dat ze minder goed functioneren.

Volgens de Serv, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, uiten de problemen zich in regelmatiger ziek zijn, sneller overwegen om van werk te veranderen en vrezen niet tot het pensioen te kunnen doorwerken. Bovendien kunnen ze leiden tot een burn-out.

Onderwijs
Deze klachten komen het vaakst voor bij onderwijspersoneel, kortgeschoolde arbeiders en (midden)kaders, blijkt uit de bevraging. Wie in het onderwijs staat, loopt het grootste risico op klachten (14,3 procent). Ook in de post- en telecomsector, de zakelijke dienstverlening en de financiële sector liggen de  klachten hoger. 

Bij de zelfstandige ondernemers ligt het aandeel van de klachten hoger als er in de toekomst een vermindering van opdrachten op stopzetting van de zaak te verwachten is.

Relatie met leeftijd
Bij de min dertigjarigen kampt tien procent van de werknemers met acute psychische vermoeidheidsproblemen. Bij de vijftigplussers is dat dertien procent. De klachten komen voor in alle leeftijdsgroepen, maar de kans neemt toe met leeftijd. Tussen mannen en vrouwen zou er geen verschil zijn.

Meersporenaanpak
De adviesraad van de sociale partners wijst erop dat een beleid van werkstresspreventie en re-integratie het verschil kan maken. Serv-voorzitter Hans Maertens pleit voor een meersporenaanpak.

“Met het actieplan werkbaar werk wil de Serv onder meer innovatieve arbeidsorganisatie en coachend leiderschap versneld ingang doen vinden in bedrijven en organisaties in Vlaanderen. Een vernieuwende aanpak komt de werkbaarheid van jobs en de duurzame inzetbaarheid van mensen ten goede.”