Burgerinfiltrant eist schadevergoeding

Een man die als burgerinfiltrant misdrijven zou gepleegd hebben in opdracht van de politie om onder meer een drugsbende op te rollen, eist een schadevergoeding van 500.000 euro van de Belgische Staat. Het proces werd vanmorgen ingeleid voor de burgerlijke rechtbank in Dendermonde, maar die besliste dat de zaak pas in 2016 gepleit zal worden. 

"Er werden onze cliënt beloftes gemaakt dat hij niet zou vervolgd worden voor misdrijven die hij in opdracht pleegde, maar uit vrees voor procedurefouten werd hij toch vervolgd", zegt zijn advocaat Anthony Mallego. Het gaat om John Vanlandschoote, die momenteel een celstraf uitzit voor fraude.

Ongeregistreerde burgerinfiltrant

De man was naar eigen zeggen als 'undercover/infiltrant/burger' onder meer verantwoordelijk voor het oprollen van een Antwerpse bende die 700 miljoen euro zou verdiend hebben met drugshandel. Hij zou gerekruteerd zijn als geregistreerde informant door de federale politie, maar stelt dat hij daarna ongeregistreerd als burgerinfiltrant voor het gerecht werkte. En dat is een opsporingstechniek die in ons land verboden is.

Misbruik positie

Volgens Anthony Mallego en Frank Scheerlinck, de advocaten van Vanlandschoote, is misbruik gemaakt van de positie van hun cliënt als infiltrant. Vanlandschoote zegt dat hij beloftes kreeg dat hij niet zou vervolgd worden voor misdrijven die hij in opdracht pleegde, maar dat het gerecht zich niet aan de afspraken hield. Het proces start vrijdag voor de burgerlijke rechtbank in Dendermonde.

"Schadevergoeding van 500.000 euro"

"We vragen een schadevergoeding van 500.000 euro", zegt Mallego. "Onze vordering is gebaseerd op het arrest van het Antwerpse hof van beroep in de zaak van de Boersma-bende (een bende rond Antwerpenaar Johannes Boersma die zich inliet met onder meer frauduleuze oliehandel, nvdr.) Er werden onze cliënt daarin beloftes gemaakt dat hij niet zou vervolgd worden voor fiscale misdrijven die hij in opdracht pleegde, maar uit vrees voor procedurefouten werd hij toch vervolgd."

"Cover moeten blootgeven"

De speurders lieten Vanlandschoote volledig vallen, zegt Mallego. "Het parket deed alsof hij een gewoon bendelid was. Hij werd veroordeeld in eerste aanleg, maar het hof van beroep verklaarde de strafvordering echter onontvankelijk wegens politionele provocatie. Onze cliënt heeft daarvoor zijn cover moeten bloot gooien, met alle gevaren van dien. Het is volgens ons de eerste keer dat een infiltrant een schadevergoeding eist van de overheid."

Pas in 2016 gepleit

De zaak werd vanmorgen ingeleid voor de burgerlijke rechtbank in Dendermonde. Die besliste dat de vroegste datum waarop de zaak kan behandeld worden is 15 januari 2016. Vanlandschoote hoopte op een vroegere datum zodat de zaak een invloed kan hebben op zijn verschijning voor de strafuitvoeringsrechtbank, die moet beslissen over een eventuele vervroegde vrijlating