Jambon houdt stakers in de gaten

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wil dat bij de nationale staking van maandag de proportionaliteit wordt gerespecteerd tussen enerzijds het recht op staken en anderzijds het recht op werken. Hij kondigde donderdag in de Kamer aan dat hij uur per uur zal nagaan of die proportionaliteit wordt gerespecteerd. Indien nodig zal hij maatregelen nemen met de lokale en federale politie.

Zowel Jambon als zijn collega van Werk, Kris Peeters (CD&V), werden tijdens het wekelijkse vragenuurtje aan de tand gevoeld over de stakingen van de voorbije weken. Vanuit de meerderheid benadrukten Zuhal Demir (N-VA) en Egbert Lachaert (Open Vld) dat er naast het recht op staken, ook een recht op werken bestaat. "Niemand kan daar aan tornen, ook de vakbonden niet", zei Demir, terwijl Lachaert waarschuwde dat ons land zijn economie kapot aan het staken is.

Peeters antwoordde dat er geen wettelijk kader bestaat over de uitoefening van het recht op staken. Wel herinnerde hij aan een herenakkoord dat werkgevers en werknemers in 2002 sloten. "Ik hoop dat het herenakkoord ook in de praktijk wordt gerespecteerd. Voor diegenen die willen staken, geen probleem. Maar diegenen die willen werken, moeten daar ook de kans toe krijgen", zei hij. Lachaert liet daarop horen dat, indien het recht op werken niet wordt gerespecteerd, zijn partij andere initiatieven zal nemen.

Minister van Binnenlandse Zaken Jambon herinnerde er aan dat de lokale autoriteiten, die als eerste verantwoordelijk zijn voor de ordehandhaving, waakzaam moeten zijn voor het respect voor die proportionaliteit en beide rechten tegenover mekaar moeten afwegen. Hij kondigde aan dat hij zonodig maatregelen met de lokale en federale politie zal nemen.