“Tandarts wordt opnieuw duurder”

Het onafhankelijk ziekenfonds Partena verwacht dat het aantal niet-geconventioneerde tandartsen in januari opnieuw zal stijgen, wanneer een nieuw tweejaarlijks tarievenakkoord van kracht wordt. "Daardoor dreigt de tandzorg weer duurder te worden", aldus Partena.

Het ziekenfonds herinnert eraan dat geconventioneerde tandartsen de tarieven volgen die het RIZIV, de ziekenfondsen en de artsen overeenkomen voor een periode van twee jaar. Niet-geconventioneerde tandartsen doen dat niet en kunnen de patiënt dus meer aanrekenen. Uit een analyse van Partena blijkt dat bijna 1 op de 3 Vlaamse tandartsen het tarievenakkoord van 2013-2014 niet onderschreef, terwijl dat tijdens het akkoord van 2007-2008 nog een kwart was. Het ziekenfonds verwacht dat het aantal niet-geconventioneerde tandartsen met het akkoord 2015-2016 voort zal stijgen. Tandartsen kunnen daar diverse redenen voor hebben, aldus Partena-woordvoerster Patricia Verstraete. "Bijvoorbeeld omdat ze anders onvoldoende kunnen investeren in nieuw materiaal. Ze moeten hun klanten wel informeren dat ze de vastgelegde tarieven niet volgen."