Aanmelden voor uitvaart Fabiola

Burgers die de uitvaartplechtigheid van koningin Fabiola willen bijwonen, moeten zich aanmelden bij de protocoldienst van de FOD Binnenlandse Zaken. De uitvaartplechtigheid van de weduwe van wijlen koning Boudewijn vindt vrijdag 12 december plaats in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal in Brussel.

Geïnteresseerde sympathisanten van het koningshuis moeten via mail hun voor- en achternaam en rijksregisternummer doorspelen aan de FOD. Het mailadres is protocole@ibz.fgov.be