150 extra camera's aan kerncentrales

Electrabel wil niet reageren op de uitspraak van het OCAD dat het onderzoek naar de sabotage van Doel 4 zich richt op terrorisme. Op vraag van het parket onthoudt het bedrijf zich van commentaar over het onderzoek. Wel bevestigt Electrabel dat het bijkomende veiligheidsmaatregelen heeft genomen zodat Doel 4 eind dit jaar zonder problemen kan worden opgestart. Zo komen er 150 extra camera's aan de kerncentrales. Dat vernam persagentschap Belga uit vakbondsbron.

De vakbonden in Doel en Tihange hebben al verscheidene malen aangedrongen op meer informatie over de sabotagedaad, maar krijgen die niet. Wel is vorige week op een ondernemingsraad aangekondigd dat er nieuwe veiligheidsmaatregelen komen. Zo zullen zowel in Doel als Tihange 150 extra camera's worden opgehangen. In beide sites hangen al een honderdtal camera's. Bovendien zullen nog meer deuren worden uitgerust met magneetkaarten, zodat kan worden geregistreerd wanneer en door wie de deuren worden geopend. Deze extra veiligheidsmaatregelen worden uitgebreid naar de niet-nucleaire zones van de centrales.