Zo neemt ons land afscheid van Fabiola

Na het overlijden van koningin Fabiola gaat het land een week van nationale rouw in. Daarin zal op verschillende momenten hulde gebracht worden aan de koningin. Een overzicht.

Maandag 8 december:

De kist van Hare Majesteit koningin Fabiola wordt vanuit het Kasteel van Stuyvenberg naar de kapel van het kasteel van Laken overgebracht.

Dinsdag 9 december:

De kist van koningin Fabiola wordtd vanuit de kapel van het kasteel van Laken naar het paleis van Brussel gebracht.

Woensdag 10 december:

Om 9u zal de koninklijke familie een laatste groet brengen aan het stoffelijk overschot van Fabiola. Nadien volgen de voorzitters van de Kamer en de Senaat, premier Charles Michel, de voorzitters van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en de minister-presidenten van de deelstaten.

Vanaf 13u krijgt het grote publiek dan de mogelijkheid om een laatste groet te brengen aan Hare Majesteit koningin Fabiola.

Donderdag 11 december:

Ook donderdag krijgt het publiek nog de mogelijkheid om een laatste groet te brengen aan Fabiola. Van 9u tot 17u ligt Fabiola opgebaard in het paleis in Brussel, aan het Paleizenplein.

Vrijdag 12 december:

Vrijdag vindt de begrafenisplechtigheid van Fabiola plaats in de Sint-Goedele en Sint-Michielskathedraal. Om 9u30 vertrekt de cortège met de kist van koningin Fabiola vanuit het paleis in Brussel naar de kathedraal, met een koninklijke escorte te paard.

Om 10 uur start de begrafenisplechtigheid, waarna de begrafenisstoet vanuit de kathedraal naar de kerk Onze-Lieve-Vrouw van Laken, waar om 12u30 een religieuze plechtigheid zal plaatsvinden. Nadien vertrekt de koninklijke familie naar het kasteel van Laken.