Belgische lonen bij laagste van Europa

De nettolonen van de Belgen horen bij de laagste van Europa. Toch voor mensen met een vrij hoog loon. Bij de bescheiden inkomens valt het nog mee in vergelijking met de rest van Europa. Dat blijkt een loonenquête van Deloitte, waarover De Tijd morgen bericht. En ook al dragen we veel af aan de belastingen, we kunnen wel meer kopen met ons loon dan andere Europeanen.