Vraag naar asiel vanuit Guinée stijgt

Het aantal asielaanvragen door inwoners van Guinée is in november gestegen tot 197. Daarmee staat Guinée op één, voor Syrië en Irak, blijkt uit cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken. Oorzaak is de ebola-epidemie in het Afrikaanse land.

Het totale aantal asielaanvragen is weliswaar gedaald van 1.693 in oktober tot 1.526 in november, maar Guinée stijgt van de vierde naar de eerste plaats. Het grootste deel van de aanvragers geeft de ebola-epidemie op als reden. Ook uit Sierra Leone werden om die reden 27 aanvragen opgetekend.

Bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken is te horen dat het voor een groot deel gaat om mensen die al in België verbleven, maar de ebolacrisis aangrijpen om een nieuwe asielaanvraag in te dienen. Het aantal meervoudige asielaanvragen ligt op 38 procent, dat was nooit eerder zo hoog.

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen moet beslissen over toekenning van asiel of subsidiaire bescherming van de aanvragers. De staatssecretaris kan voor regularisatie zorgen, maar "dat is op dit moment niet aan de orde", is te horen.